Tankar kring avel

Friska, sunda hundar med bra mentalitet och god exteriör är nyckelord i vårt avelsarbete.

Vi lägger ner mycket arbete bakom varje tilltänkt kull.

När sedan väl valparna är här, gör vi allt vi kan för att dom ska få med sig så mycket som möjligt för att ha en bra start i sitt vardagsliv.

Vi följer mellanpudelns hälsoprogram. För mer info. om detta se www.skk.se

Förutom ögonlysning och Prcd-test är våra avelshundar HD-röntgade.