Små i november?

  

Ja, men så har vår Joylight´s Little Extra – ”Fina” haft date med Team Modicken´s Ya tebe Kahayu och vi hoppas på små i mitten av november. 

 

               Fina date          pixel date

                                               Fina                                                                                             Pixel