Tankar kring avel

  

FairyTail thumbFriska, sunda hundar med bra mentalitet och god exteriör är nyckelord i vårt avelsarbete.

Vi följer mellanpudelns hälsoprogram. För mer info. om detta se www.skk.se

Förutom ögonlysning och Prcd-test är våra avelshundar HD-röntgade.