Hundar gillar att lära sig saker

  

 

Taget från Per Jensens Etologinyttalt

 

För alla som har hund och ägnar sig åt olika aktiviteter kan det tyckas vara en självklarhet att de uppskattar träning och sysselsättning, men en nyligen publicerad forskningsrapport tar frågeställningen ett snäpp längre: Är det själva lärandet som de gillar, eller är det den belöning de får som resultat av att de lärt sig? Många har säkert hört om Therese Rehns (på bilden ovan) nya doktorsavhandling om hundar som lades fram nyligen (om inte, lyssna på det här inslaget i vetenskapsradion) och den här undersökningen ingår i avhandlingen. Arbetet utfördes av en grupp forskare, där Therese ingick, och man tränade hundar systematiskt i att lösa en s k operant uppgift – dvs hunden var tvungen att utföra ett visst beteende för att få en belöning. Det kunde handla om att trycka på en träpedal så apparaten klickade, eller knuffa ner en plastlåda från en pyramid. Hundarna fick lösa problemet på egen hand och när de utförde rätt respons fick de en belöning – antingen godis eller social kontakt med en människa eller en hund. Genom en intelligent utformning av försöket kunde man jämföra hundarnas beteende i situationer där de utförde en uppgift som de lärt sig med hur samma individ betedde sig i en exakt likadan situation där de inte hade lärt sig att lösa uppgiften, men ändå fick belöning. När hundarna lärde sig tricket visade de en högre aktivitet och upphetsning och viftade betydligt mer på svansen. I situationer de inte behärskade visade de å andra sidan en högre frekvens beteenden som tyder på frustration och missnöje, trots att de fick samma belöning. Studien visar att hundar blir glada och upphetsade av att lära sig, något som kallas för ”Eureka-effekten” och är väl känt hos oss människor. Det är alltså inte så att de enbart arbetar för godiset, utan själva processen är belönande i sig själv. Glädjen av att plötsligt lyckas lösa ett problem som t ex att hitta det rätta ordet i ett korsord är välkänt för de flesta människor och nu vet vi att hundar också upplever det! Det här är väl något att ta med sig ut i vardagen – låt hundarna lösa problem och hitta nya beteenden i vardagen, så blir de lyckligare!

McGowan, R.T.S. et al., 2013. Positive affect and learning: exploring the “Eureka Effect” in dogs. Animal Cognition. DOI 10.1007/s10071-013-0688-x