Då var vi på andra sidan

  

och undrar just vad 2013 har att erbjuda?

Nova är bra tjock och visar alla tecken på att vara dräktig. Så vi hoppas på små i vecka 6.

Studierna och ytterligare 7,5 hp är i hamn.  Kul, men samtidigt tråkigt att inte vara elev längre. På kursen hade vi en obligatorisk uppgift där vi valde ämne fritt. Självklart inom området hund. Den skulle baseras utifrån vetenskapliga artiklar och innehålla 400-450 ord. Inte helt lätt att hitta artiklar för det första och sedan dra ner det till så lite ord. Men jag klarade det och du kan läsa den här nedan.

Sammanfattningsuppgift.  Eva Nordin.   Hundens Beteendebiologi 3.  Linköpings Universitet

Kamplek mellan hund & människa och dess påverkan av dominansbeteende.

Bakgrund

Hur påverkar kampleken relationen mellan hund och ägare? Kan man styra dominansen genom att låta hunden vinna eller förlora? Spelar det någon roll vem som är initiativtagare till leken? Många påstår att detta har betydelse och att man ska akta sig för att kampa med sin hund. Men det jag funnit i min efterforskning av ämnet är att man inte i någon studie sett något som tyder på att dominansbeteenden ökar eller på annat sätt ändras på grund av kamplekar.

Sammanfattning

Kamplek är en social lek och innefattar i detta sammanhang ett samspel mellan människa och hund. Vad för känslor och signaler som leken innehåller kan vara svårt att veta, då dessa är olika för varje ”lekteam”. Till viss del är interaktionen samt rollerna inlärda mellan hund och ägare och generaliseras inte vidare av hunden vid kamplek med andra människor (Lilla Tóth et al. 2008).

I en studie med 14 Golden Retrievers undersöktes om kamplek mellan hund och människa förändrade hundens dominansbeteende beroende på om den fick vinna eller förlora. Man fann inget som tydde på att så var fallet. Inte heller fann man här någon betydelse i om det var hunden eller ägaren som var initiativtagare till leken. Definitionen av dominans var att se till tendensen från en lekdeltagare att hävda sin tillgång till en resurs (Rooney & Bradshaw 2002).

I en annan och större studie som inkluderade 50 hundar av blandade raser och deras ägare, fann man att i de fall aggressivitet visades av hunden berodde detta på andra faktorer som rädsla eller smärta och skulle inte förknippas med dominans. Dominansbegreppet här utgick från två faktorer – tillmötesgående och säker interaktivitet (Rooney & Bradshaw 2003).

När det gäller vem som vinner och vem som förlorar så visar ingen studie någon förändring i dominans på grund av detta. Det som framkommit är att hunden visade större engagemang i leken om den stod som vinnare (Rooney & Bradshaw 2002). Då det var människan som var vinnaren så visade det sig att hunden var snabbare i att söka upp denna igen och motivationen till ny lek var större (Ronney & Bradshaw 2005). Det som även var intressant i denna studie var att hundar som bara observerade leken utifrån visade att de kunde skilja på vinnare och förlorare. Dom sökte nämligen upp vinnaren först då tillfälle gavs (Ronney & Bradshaw 2005).

Kamplek mellan hund och människa ska alltså inte ses som någon dominanshandling från någon av parterna, utan som en lek som skapar engagemang och motivation till att vara tillsammans.

 

Referenser:

Lilla Tóth, Márta Gácsi, Józef Topál, Adam Miklósi. (2008) Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing with humans. Applied Animal Behaviour Science 114, 473-484.

Rooney & Bradshaw. (2002) An experimental study of the effects of play upon the dog-human relationship. Applied Animal Behaviour Science 75, 161-176.

Rooney & Bradshaw (2003) Links between Play and Dominance and Attachment Dimensions of Dog-Human Relationship. Journal of Applied Animal Welfare Science, 6, 67-94.

Rooney & Bradshaw (2005) Social cognition in the domestic dog: behavior of spectators towards participants in interspecific games. Animal Behaviour, 72, 343-352.