Mina utbildningar (inom hunderiet)

Nyaste utbildningarna nederst!

 

HUNDutbildningsgruppen:

– startades av Anders Hallgren. Drivs nu av David Selin och Maria Selin Nilsson i Alvesta:

Hund 3   Introkurs i kynologi – läran om tamhunden. (2002)

Domesticering, sinnen, språksignaler, social struktur, rädsla, hormoner, antrozoologi, enrichment, biologiska behov, stresshantering mm.

Lärare: David Selin (Hundinstruktör, Hundproblemsinstruktör)

Hundinstruktör (2003)

Etologi, Inlärningspsykologi, hormoner-beteenden, taktil kommunikation, momentlära, problemlösningar, pedagogik, akutsjukvård, valputveckling, vardagslydnad, klicker, kursplanering mm.

Lärare: Anders Hallgren (Hundpsykolog, Humanpsykolog, Författare), David Selin (Hundinstruktör, Hundproblemsinstruktör), Theresia Josephson (Tjänstehundsdressör), Bosse Stigson (Hundinstrukör, Skyddsfigurant), Karin Haglund (Hundinstruktör, Friskvårdare), Maria Edelton (Hundinstruktör, Hundpsykolog).

Hundproblemsinstruktör (Hundpsykolog) (2005)

Individbedömning, orsaksanalys, smärttest, sinnesfunktionstest, dålig välfärd, berikning, stress och beteendeanalys, sjukdom-smärta, inlärningsanalys, träningsstrategier mm.

Lärare: Anders Hallgren (Hundpsykolog, Humanpsykolog, Författare), Per Jensen (professor i Etologi), Carl-Gustav Sivertsson (Veterinär), David Selin (Hundinstruktör, Hundproblemsinstruktör),
Kerstin Malm (Etolog), Jan Bernhard (polis), Eva Lindberg (Humanpsykolog), Bosse Stigson (Hundinstrukör, Skyddsfigurant).

Blodspårsinstruktör (2003)

En utbildning inom hundens jaktlust, molekyltransport, spårets teori, spårvarianter, olika spårslut, frispår och problemlösning, nybörjarspår, fortsättningsspår, avancerade spår och mörkerspår.

Brandvarningsinstruktör för Hund (2003)

Ämnen såsom inlärningens grunder, svårigheter i träningen, elementär brandkunskap, alarmering, väckning och påvisande av brand.

Lärare: Anders Hallgren (Hundpsykolog, Humanpsykolog, Författare)

LiU, Linköpings universitet:

Hundens Beteendebiologi 1 – 7,5 hp (2010)

Studier om etologi, fysiologi och evolution, med särskild tyngdpunkt på beteende och biologi hos hundar och hunddjur. Fokus ligger på grundläggande fysiologiska och etologiska begrepp, som den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans.

Lärare har bland annat varit Per Jensen (professor i husdjursetologi, forskningschef Liu), Lina Roth (doktor i zoologi) Thomas Östholm (Docent i zoofysiologi

Hundens Beteendebiologi 2 – 7,5 hp (2010)

Studier om den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans. Hundens domesticering, utveckling och sociala beteende hanteras på kursen, liksom hundarnas roll i samhället från ett etologiskt perspektiv.

Lärare har bland annat varit Per Jensen (Professor i husdjursetologi, Forskningschef Linköpings univ), Lina Roth (Doktor i zoologi), Thomas Östholm (Docent i zoofysiologi)

Djurens kommunikation 1 – 7,5 hp (2011)

Studier om den teoretiska bakgrunden till varför djur kommunicerar inom arten, samt en översikt över olika djurgruppers kommunikationsstrategier, sinnesbiologi samt evolutionära aspekter på kommunikation. Även exempel på funktionell intra-specifik kommunikation hos några olika djurgrupper och dess sinnesorgan samt funktionella skillnader mellan djurgrupper som lever i olika medier, t.ex. vatten- och landlevande djur.

Djurens kommunikation 2 – 7,5 hp (2011)

Fördjupande studier av djurs kommunikation med tyngdpunkt på mekanismer och funktioner av kommunikation inom arten. Förutsättningar och skillnader hos inlärda resp. medfödda egenskaper av kommunikation hos ett antal olika djurslag samt exempel på ekologiska faktorers påverkan på densamma. Evolution, sinnesbiologi, etologi och ekologi med fokus på kommunikation inom arten.

Djurens Beteende (Etologi) – 15 hp (2011)

Studier inom etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i olika tillämpade sammanhang, som husdjurshållning. Därutöver behandlades eko-etologi och humanetologi.

Lärare har bland annat varit Per Jensen (Professor i husdjursetologi, Forskningschef Linköpings univ), Christer Blomqvist ( Fil.Dr. i Zoologi) Matthias Laska (Doktor i zoologi)

Hundens Beteendebiologi 3 – 7,5 hp (2012)

Studier om hundens ursprung och möjliga scenarion av domesticering kommer djupgående reflekteras över och skillnader mellan gråvarg och olika hundraser kommer också granskas. Vidare kommer kursen behandla hundens sinnen, såsom synen, hörseln, luktsinne och smak och sinnenas betydelse för hundens beteende.

Lärare har bland annat varit Per Jensen (Professor i husdjursetologi, Forskningschef Linköpings univ), Lina Roth (Doktor i zoologi), Matthias Laska (Doktor i zoologi),

Agria, Husdjurshälsan & Kungliga hundar:

Stora uppfödarutbildningen –  (2015)

Utbildningens inehåll: Anatomi, Fysträning, Genetik, Juridik/avtal, Mentalitet/mentaltester, Näringslära, Reproduktion, Valputveckling, Valpens tillväxt.

Svenska Nose Work Klubben (2016)

Nose Work instruktör – (2016)

Historia om Nosework. Inlärning av doft – olika modeller. Genomgång och inlärning av de olika momenten – behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Problemlösningar. Regler för tävling samt doftprov.

Lärare: Marie Fogelqvist ( Hundinstruktör, Hundpsykolog ….. Dala Hundservice AB) Adam Hübinette (Hundinstruktör, Tullinspektör, Hundsamordnare på Tullverket)

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Hund- och kattetologi  7,5 hp (2021)

Kursen ger en inblick i hundens och kattens historik, evolutionära ursprung, de beteendemässiga anpassningar som de har utvecklat, samt hundens och kattens normala beteenden och beteendebehov. Kursen behandlar också bakomliggande orsaker till beteendestörningar och problembeteenden och hur de kan förebyggas. Vidare belyser kursen människa-djur interatktion och djurskydd med relevant lagstiftning.

Lärare har bland annat varit Christina Lindqvist( Fil.dr. lektor i etologi), Therese Rehn (Agr. dr. forskare i etologi) 

 

Övriga utbildningar, seminarier, föreläsningar jag gått:

 •  Raskunskap. Åsa Ahlbom
 • Fördjupad instruktörsutbildning – Aktiveringsteori och praktik. Marie Hansson
 • Hundars beteende, zonförsvar & sociala struktur. Etolog Kerstin Malm
 • Hundars sociala relationer, personlighet, inlärning, kognition. Kenth Svartberg
 • Fyra vägar till en bra kommunikation. Eva Bodfäldt
 • Drivkraft och motivation. Anders Hallgren
 • Personspår. Lasse Eriksson (polisen)
 • Eftersök. Mikael Tham
 • On/Off. Eva Bodfäldt
 • Anatomi och bedömningsteknik, Gerard O´shea
 • Reproduktionskurs för uppfödare. Veterinär Anna-Carin af Klinteberg
 • Hundmassage för hemmabruk. Annika Falkenberg
 • Tävlingspsykologi. Niina Svartberg
 • Hundars språk och flockliv. – Rädslor och aggression. Lars Fält
 • Handlerkurs, Gerard O´shea
 • Stress. Anders Hallgren
 • Varför gör hunden så? Etolog Lars Fält
 • Hundens språk och tankar. Per Jensen
 • Farliga hundar. Kerstin Malm
 • Hundens mentalitet och personlighet. Curt Blixt
 • Den viktiga leken. Tobias Gustavsson
 • Rallylydnad. Teori & praktik. Mirja Karlsson
 • Tävlingslydnad.  Heléne Lindström & Ditte Andersson
 • Tävlingslydnadens grunder. Siv Svendsen
 •  Kreativ hundförarutbildning bruksspår edition. Game on puppy
 • Tävlingslydnad. Pia Albinsson & Jessica Johansson.
 • Nose Work läger för instruktörer. Ron Gount, Fred Helfers, Emma Wallin, Mats Hedlund & Marie Fogelqvist.